“Pozitif Psikolojik Sermaye” Nasıl Güçlendirilir?

Şu bir gerçek ki, insanların güçlü yanları, yetenekleri, karakteristik olumlu özellikleri üzerine yoğunlaştığımızda hem daha çok verim alabiliyoruz hem de birey daha fazla mutlu oluyor.  Bu dünyaya neden geldik? Mark Twain insan için iki günün önemli olduğunu; birinin doğduğu gün, diğerinin ise dünyaya neden geldiğini bulduğu gün olduğunu söylemiştir.  Einstein da aslında herkes dâhidir demiştir, tabii ki bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre değerlendirmezsek. Müzisyen olabilecek bir çocuktan doktor, mühendis olabilecek bir çocuktan avukat yapmaya çalışmıyor mu ebeveynler hala?

Performans yönetim sistemlerinin bugüne kadar en güveni zedeleyen noktalarından biri zayıf alanlara odaklanıyor olmasıydı. Görev tanımları bile hızla değişebiliyorken, bazen kurumlar ne istediğini bilmiyorken, beni neye göre değerlendirecek? Ben kimim aslında ve gerçekten nasıl katkı sağlayabilirim? Herkes güçlü ve özel yanları var. Al sana mozaik.

Pozitif psikoloji uygulamaları ve pozitif psikolojik sermayeyi arttırmak,  insanın gerçekten “kim” olduğunu bulmasına yardımcı olabilir.  Pozitif psikoloji perspektifi ile kurumlar iş yaşamında öncelikle çalışan mutluluğuna odaklanmaktadır. Birçok araştırma sonucu, mutlu çalışanların, pozitif psikolojik sermayesi güçlü bireylerin iş performanslarının ve verimliliklerinin daha yüksek olduğunu söylemektedir.

 

Psikolojik Sermayeyi Arttırma Yolları: “Mikro Müdahale”

Fred Luthans’a göre pozitif psikolojik sermayeyi arttırmak, geliştirmek, yönetmek mikro müdahaleler ile mümkün.

Özyeterlik Düzeyini Arttırma Yolları

En etkili yollardan birinin kişinin önceki başarılarını göz önüne almasıdır. Zorlu görevlerin üstesinden gelebilmek kişinin kendine olanı güvenini arttırmaktadır. Bu bağlamda, kişiye alan yaratmak, inisiyatif ve fırsat vermek önemlidir.

Model alma yoluyla da özyeterlik düzeyi arttırılabilir. Benzer koşullarda daha önce başarmış kişileri örnek almak, incelemek yoluyla olduğu gibi kişi “gelecekteki kendisini” hayal etmek de yardımcı olabilir. Bir diğer yolda “sosyal ikna”dır. Konu ile ilgili yetkinlik düzeyi yüksek birinin yapabileceği mentorluktur. Fiziksel ve ruhsal sağlık da özyeterlik düzeyinin arttırılması için oldukça önemlidir.

Umut Düzeyini Arttırma Yolları

İnsanların hedeflerini açık bir şekilde dile getirebilecekleri eğitimler ya da koçluk çalışmaları umut düzeyini arttırmada verim sağlar. Katılımcı girişim ya da katılımcı yönetim de aynı noktada önemlidir.

Çalışanların kendilerinin ve şirketlerinin bugününü ve geleceğini kontrol edebileceklerine dair inançlarının gelişmesi, yöneticilerin çalışanlarına güven aşılaması da umut düzeyini arttırır.

“Hazırlıklı olma” yöntemi de umudu geliştirir. Olası sorunlara karşı alternatif çözüm önerilerini içeren senaryo analizleri oluşturmak ve çalışanların bu analizlere sahip olması organizasyonda umudu güçlendirir.

İyimserlik Düzeyini Arttırma Yolları

İyimserlik düzeyini arttırmak için;

1- geçmiş için hoşgörü göstermek,

2- şimdi için takdir / şükür

3- gelecek için fırsatları gözlemek / değerlendirmek.

İnsanın kontrolü dışındaki olaylar ile kendi müdahale alanındaki olayları ayırt edebilmesi de önemlidir.

Organizasyonlarda ise, yönetimin çalışanlara net ve ulaşılabilir hedefler veriyor olması, katılımcı karar mekanizmasını oluşturması, performansın bu doğrultuda değerlendirilmesi ve geri bildirimin güçlü yönler ışığında verilmesi iyimserlik düzeyini arttırır.

Dayanıklılık Düzeyini Arttırma Yolları

Şirketler genelinde bakıldığında, olumlu psikolojik sözleşmelerin, karşılıklı güvene dayalı iyi ilişkilerin kurulabildiği organizasyonlarda dayanıklılık düzeyi yüksektir. Örgütsel kültürü bu çerçevede güçlendirmek gerekir.

Kişisel ve teknik anlamda gelişim için, çalışanların eğitilmesi de bu düzeyin arttırılmasına destek olur. İletişim kanallarının açık olması, rahatlıkla geri bildirim alabilmek ve verebilmek, bireylerin işlerinde anlam bulabilmeleri ve bu konularda rahatlıkla konuşabilmeleri de dayanıklılık düzeylerini arttırabilir.

Bu yöntemlerin dışında, insana “kim” olduğunu, asıl güçlü alanlarını bulma yolculuğunda koçluk çalışmalarının da çok faydalı olduğuna inanıyorum. Gelecek vizyonu yaratmak, gelecekteki kendisini hayal edebilmek, bugünden yarına giden yolda kişiyi oldukça güçlü hissettirmektedir.

Psikolojik sermayeyi güçlendirmek, insan için asıl zenginlik kaynağıdır. Herkes “düşebilir”. Önemli olan, her defasında düştüğü yerden kalkıp yola devam edebilmekse eğer, insanı dışı değil, içi “yola devam ettirebilir”.

canel Yazar:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir